Protecția Datelor

Ultima modificare: 2020 10. 12

I. Dispoziții introductive

Firma Petissimo Kft. (sediu: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 142-146, numărul de înregistrare al societății: 17-09-011567, numărul fiscal: 13826677-2-17, telefon: +36 1 999-4630, e-mail: info@petissimo.ro, reprezentată independent de: Dr. Józsefné Varga, director executiv), în calitate de operator de date, consideră important în privința clienților și a tuturor persoanelor fizice interesate (în continuare: persoane vizate) să respecte și să consfințească drepturile acestora privind tratarea datelor, prin urmare, informează persoanele vizate că respectă drepturile personale ale acestora și că, atunci când procesează datele acestora, acționează în conformitate cu normele materiale și procedurale ale legislației ungare în vigoare, cu politica aplicabilă privind protecția datelor și a confidențialității, precum și cu alte reglementări interne.

Prezenta informare este un extras scurt din Regulamentul de protecție și securitate a datelor (denumită în continuare Regulament), care urmărește să informeze concis pe cei interesați despre cele mai importante reguli de gestionare a datelor disponibile prin intermediul saitului Web pentru operarea cu date. Prezenta informare trebuie considerată ca o anexă la Regulament și pentru problemele și subiectele care nu sunt discutate în informare, vor fi guvernate de prevederile Regulamentului și legislația relevantă, fiind interpretate împreună cu acestea. Informarea și Regulamentul sunt disponibile integral la locația fizică a prelucrării datelor la adresa 1094 Budapesta, Táblás u.  nr. 39.

II. Cine sunt cei vizați?

Situații acoperite: sunt vizate toate persoanele fizice identificate sau identificabile, direct sau indirect, ale căror date cu caracter personal sunt gestionate de către operatorul de date. Deci cei vizați sunt de exemplu: cumpărători, abonații la sait și abonații la buletine cu știri.

III. Cine procesează datele mele?

Datele sunt procesate de către angajații operatorului de date numai în măsura strict necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Operatorul cu date atrage atenția părților interesate asupra faptului că se face o procesare comună a datelor cu întreprinderile care țin de grupa de firme Tolnagro, cum ar fi Tolnagro Kft., Firmele PrimaVet Kft., Newcopharm Hungária Kft., Spitalul veterinar din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg Kft., Antrepriza veterinară Tolnavet Kft., Trans-cor-vet Kereskedelmi és Szállítmányozási Kft., respectiv cu operatorii cu date ai acestora, în privința operării datelor în următoarele scopuri:

a)          Operarea cu date legată de corespondența cu clienții

 1. scopul operării în comun a datelor este acela de a servi la cel mai înalt nivel clientul în cauză
 2. cuprinderea și scopul datelor prelucrate în gestionare comună:
numele*identificare
numărul de telefoncontact
adresa de e-mail*contact
întrebare, întrebare, alte date transferate de către cel în cauzărăspuns

Metoda de gestionare comună a datelor: fișier de date comun pentru care accesul este permis de nivelurile de eligibilitate stabilite de fiecare operator de date, accesul la fișierul de date este permis numai celui care are sarcini în legătură cu acesta.

IV. Ce activități de gestionare a datelor sunt efectuate de operatorul de date și în ce scop, până când sunt gestionate datele mele?

 Cerere unică de informație

Operatorul de date permite persoanelor vizate să solicite informații de la operatorul de date detalii cu predarea datelor menționate în cele ce urmează.

Cererea de informații se bazează pe acord voluntar.

Părți interesate/vizate: orice persoană fizică care intră în legătură cu operatorul de date și cere informații de la acesta după predarea datelor sale personale.

Domeniul și scopul datelor prelucrate:

numele*identificare
numărul de telefoncontact
adresa de e-mail*contact
conținutul întrebării*răspuns

 

Scopul gestionării datelor este de a oferi persoanei în speță informațiile corespunzătoare și menținerea contactului.

Sursa datelor cu caracter personal este persoana în cauză.

Modul de gestionare a datelor: electronică și/sau pe suport de hârtie, în funcție de modul de

contactare a persoanei în speță.

Măsuri tehnice și organizatorice: a se vedea secțiunea separată. Drepturi în speță și jurisprudență: a se vedea secțiunea separată.

Durata gestionării datelor: până la realizarea obiectivului. În cazul în care cererea și/sau predarea de informații are implicații juridice, persoana în speță sau operatorul de date sunt afectați în mod semnificativ, operatorul de date gestionează datele în perioada curentă de prescripție.

Comunicare de date: aceste nu sunt comunicate unei terțe părți.

Automatizarea procesului decizional și a profilării: nu se face în cazul prelucrării datelor.

În privința datelor marcate cu *, operatorul de date atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care persoana vizată nu le furnizează gestionarului de date, acesta refuză oferirea serviciului (gestionarea datelor).

 Date care sunt gestionate prin contact continuu și regulat cu subiectul

Gestionarul de date se asigură că persoana respectivă este contactată în mod continuu sau periodic în diferite moduri pe foruri. Prin exemplificare enumerativă menționăm că  astfel de contacte electronice sunt e-mail, sau contactul prin poștă sau telefon, etc. (De exemplu, corespondența cu persoana interesată.)

Baza legală pentru gestionarea datelor este acordul voluntar al persoanei interesate. În cazul în care operatorul de date și persoana interesată încheie un acord, de exemplu privind folosirea vreunuia din produsele operatorului de date, atunci baza legală pentru gestionarea datelor se bazează pe un contract. Contactarea și menținerea informațiilor de contact, cum ar fi gestionarea datelor relevante, se poate baza pe interesul legitim al unei terțe părți sau al operatorului de date, precum și pe alte prevederi de lege, cum ar fi obligațiile impuse prin lege (a se vedea secțiune Baza legală, legalitatea din Regulament). La cerere operatorul de date informează persoana vizată temeiul legal pe care se bazează gestionarea datelor sale.

Părți interesate: orice persoană fizică, inclusiv o persoană fizică care acționează în numele unei organizații, care acționează în numele acesteia, care, pe lângă o cerere unică de informare, continuă să contacteze operatorul de date în mod continuu sau în mod regulat.

Domeniul și scopul datelor gestionate:

numele*identificare
numărul de telefoncontact
adresa de e-mail*contact

întrebare, întrebare, altele, de către cel vizat cauză

datele specificate

răspuns

 

Scopul gestionării datelor este să păstreze legătura cu persoana în cauză, să răspundă la întrebări, solicitări și să soluționeze multe altele.

Sursa datelor cu caracter personal este persoana în cauză.

Modul de gestionare a datelor: electronică și/sau pe suport de hârtie, în funcție de modul de contactare a persoanei în speță.

Măsuri tehnice și organizatorice: a se vedea secțiunea separată.

Drepturi în speță și jurisprudență: a se vedea secțiunea separată.

Durata de gestionare a datelor: până când obiectivul este atins sau dacă se solicită de către persoana interesată sau de o terță parte sau de operatorul de date să îndeplinească obligația sau obligația de după atingerea obiectivului, până când interesul nu mai există sau când obligația este îndeplinită. Dacă modul de procesare a datelor sau un cadru juridic determină durata gestionării datelor, operatorul de date gestionează datele doar în perioada specificată de cadrul juridic.

Comunicare de date: aceste nu sunt comunicate unei terțe părți.

Automatizarea procesului decizional și a profilării: nu se face în cazul prelucrării datelor.

În privința datelor marcate cu *, operatorul de date atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care persoana vizată nu le furnizează gestionarului de date, acesta refuză oferirea serviciului (gestionarea datelor).

Trimitere de buletin informativ, newsletter

Înainte sau în timpul utilizării serviciilor relevante sau în alt mod vă puteți înscrie pe lista de distribuire a buletinului informativ pe baza datelor specificate mai jos.

Abonarea la buletinul informativ se bazează pe acord voluntar.

Părți interesate: orice persoană fizică care dorește să fie informată în mod regulat cu privire la știrile, promoțiile și reducerile operatorului de date, va fi abonat la serviciul de buletin informativ prin furnizarea informațiilor sale personale.

Domeniul și scopul datelor gestionate:

numeleidentificare
adresa de e-mailtrimitere de buletin informativ

Scopul operării cu datele în cazul trimiterii buletinelor informative este de a oferi destinatarului informații generale complete sau personalizate complete despre cele mai recente promoții, evenimente, știri, notificare despre schimbarea sau desființarea unor servicii.

Trimiterea de buletine informative este efectuată de gestionarul de date specificat în Anexa I a prezentului Regulament, în numele și în favoarea Operatorului de date, pe baza unui contract relevant.

Buletinul informativ este trimis numai cu acordul prealabil al părții interesate.

Operatorul de date și prelucrătorul de date al acestuia vor gestiona datele cu caracter personal colectate în acest scop, până când persoana în cauză se va dezabona de le lista de distribuire a buletinelor informative sau nu confirmă potrivit celor prevăzute la punctul 11.

Persoana vizată se poate dezabona de la buletinele informative în orice moment, în partea de jos a e-mailului,

precum și prim e-mai trimis la adresa info@petissimo.ro .

Se poate dezabona de la buletinele informative și prin poștă la adresa: Petissimo Kft., 1142 Budapest, Komáromi út 35-37.

Operatorul cu date revizuiește lista de distribuire a buletinelor informative la fiecare trei ani și solicită o confirmare de continuare a trimiterii acestora. Datele celor vizați persoane care nu reconfirmă acordul lor, vor fi șterse din fișierul de date de către Operatorul de date.

Sursa datelor cu caracter personal este persoana în cauză. Modul de procesare a datelor: electronic, manual.

Măsuri tehnice și organizatorice: a se vedea secțiunea separată. Drepturi în speță și jurisprudență: a se vedea secțiunea separată.

Durata gestionării datelor: la cererea de ștergere a sau dacă cel vizat nu-și mai reconfirmă acordul.

Operatorul de date și prelucrătorul de date vor întocmi date statistice privind citirea buletinelor informative trimise cu ajutorul link-urilor din buletinele informative pe care se face clic.

 Înregistrare pe site-ul web

Operatorul de date face posibil persoanelor vizate să se înregistreze pe site-ul web, facilitând accesul la serviciile disponibile prin intermediul acestui site.

Înregistrarea se bazează pe acord voluntar.

Părți interesate: orice persoană fizică, care dorește se înregistrează voluntar dând datele sale personale pe pagian web al Operatorului de date.

Domeniul și scopul datelor gestionate:

numele*identificare
numărul de telefon*contact
Număr de telefon mobilcontact
adresa de e-mail*

informațiile necesare pentru

contact/acces se vor transmite la adresa e-mail,

deci vor fi folosite și pentru autentificare

parolaidentificare necesară pentru accesul ulterior

 

Scopul gestionării datelor este înregistrarea datelor celui cauză, acordarea drepturilor, privilegiilor, accesului, validării, verificării, ușurarea accesului la servicii și menținerii contactului.

Sursa datelor cu caracter personal este persoana în cauză. Modul de procesare a datelor: electronic, manual.

Măsuri tehnice și organizatorice: a se vedea secțiunea separată. Drepturi în speță și jurisprudență: a se vedea secțiunea separată.

Durata gestionării datelor: la solicitarea celui în cauză până la ștergere.

Comunicare de date: comunicate către furnizor de servicii de găzduire (a se vedea anexa I).

Automatizarea procesului decizional și a profilării: nu se face în cazul prelucrării datelor.

În privința datelor marcate cu *, operatorul de date atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care persoana vizată nu le furnizează gestionarului de date, acesta refuză oferirea serviciului (gestionarea datelor).

 Conectare pe pagina web

Utilizatorul poate accesa site-ul după înregistrare.

Logarea la bazează pe acord voluntar.

Părți interesate: orice persoană fizică care deja s-a înregistrat pe pagina web a Operatorului de date, și se loghează voluntar, dând datele sale personale.

Domeniul și scopul datelor gestionate:

adresa de e-mail dată în timpul înregistrăriiautentificare pentru logare
parola*autentificare pentru logare
Profilul Facebookautentificare pentru logare

 

Scopul gestionării datelor este de a identifica, verifica drepturile celor care se conectează la sait, eventual de a modifica detaliile datelor introduse anterior și de a păstra legătura cu persoanele în cauză.

Sursa datelor cu caracter personal este persoana în cauză. Modul de procesare a datelor: electronic, manual.

Măsuri tehnice și organizatorice: a se vedea secțiunea separată. Drepturi în speță și jurisprudență: a se vedea secțiunea separată.

Durata gestionării datelor: la solicitarea celui în cauză până la ștergere.

Comunicare de date: comunicate către furnizor de servicii de găzduire (a se vedea anexa I).

Automatizarea procesului decizional și a profilării: nu se face în cazul prelucrării datelor.

În privința datelor marcate cu *, operatorul de date atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care persoana vizată nu le furnizează gestionarului de date, acesta refuză oferirea serviciului (gestionarea datelor).

 Organizarea de jocuri cu premii

Operatorul de date permite persoanelor interesate ca prin darea datelor detaliate în cele de mai jos să participe la jocuri cu premii, pe baza regulamentelor valabile pentru jocul cu premii în speță. Jocurile cu premii actuale și regulile relevante ale jocurilor, condițiile sunt disponibile pe pagina web.

Participarea la jocul de premii se bazează pe o contribuție voluntară.

Părți interesate: toate persoanele fizice care cu transferul datelor lor personale doresc să participe la jocul cu premii organizat de Operatorul de date.

Domeniul și scopurile datelor gestionate:

numele*identificare
numărul de telefoncontact
adresa de e-mailcontact

 

Scopul prelucrării datelor este identificarea persoanelor la tragerea la sorți și menținerea legăturii.

Sursa datelor cu caracter personal este persoana în cauză. Modul de procesare a datelor: electronic, manual.

Comunicare de date: aceste nu sunt comunicate unei terțe părți.

Măsuri tehnice și organizatorice: a se vedea secțiunea separată. Drepturi în speță și jurisprudență: a se vedea secțiunea separată.

Durata gestionării datelor: în privința datelor de identificare și de contact expiră valabilitatea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația juridică în care operatorul de date gestionează datele cu caracter personal în legătură cu o relație juridică documentată și documentul susține înregistrările contabile, iar durata operării cu aceste date reglementată de legea C din 2000 În temeiul articolului 169 alineatul (2), pentru cel puțin 8 ani.

Automatizarea procesului decizional și a profilării: nu se face în cazul prelucrării datelor.

În privința datelor marcate cu *, operatorul de date atrage atenția asupra faptului că, în cazul în care persoana vizată nu le furnizează gestionarului de date, acesta refuză oferirea serviciului (gestionarea datelor).

Prezența și marketingul pe rețele de socializare

Operatorul de date este accesibil pe rețeaua de socializare Facebook și alte rețele de

socializare.

Utilizarea rețelelor de socializare, în special utilizarea paginii Facebook, și prin aceasta luarea legăturii și păstrarea contactului cu Operatorul de date, și alte activități permise de rețeaua de socializare se bazează pe acord voluntar.

Părți interesate: persoanele fizice care urmăresc, partajează și plac în mod voluntar pagina web sau conținutul mai ales pe paginile rețelei de socializare facebook.com sau conținuturile care apar pe acesta.

Domeniul și scopul datelor prelucrate:

numele public al celui în cauzăidentificare
fotografia publicăidentificare
adresa publică de e-mailcontact
mesajul trimis prin intermediul rețelei de socializarecontact, baza răspunsului
evaluarea de către persoana în cauză sau rezultatul unei alte operațiuniîmbunătățirea calității sau operațiune în alte scopuri

 

Operatorul de date comunică numai cu persoanele interesate prin intermediul rețelei de socializare, astfel încât scopul datelor prelucrate devine material dacă persoana vizată intră în legătură cu Operatorul de date prin intermediul saitului de rețele de socializare.

Scopul portalurilor rețelelor de socializare, în special prezența pe Facebook, și scopul prelucrării de date legate de aceasta este de a distribui, publica și a face marketing pe p pagină web publica. Cu ajutorul paginii rețelei de socializare cel interesat se poate informa și despre cele mai noi promoții.

În conformitate cu termenii saiturilor rețelelor de socializare, cei interesați își dau voluntar acordul pentru urmărirea și plăcutul conținuturilor Operatorului de date. Prin utilizarea unei definiții de exemplificative, vă puteți înscrie la buletine de știri făcând clic pe „Place” de pagina Facebook, și cu aceasta contribuind la știrile și ofertele editorului pe peretele său de mesaje, și tot aici vă puteți dezabona făcând clic pe „Nu-mi place”, iar utilizând setările peretelui de mesaje puteți șterge știrile nedorite care apar pe peretele de mesaje.

Dacă pagina web  rețelei de socializare permite, cel interesat poate evalua textual și numeric Operatorul de date.

Pe pagina web a Operatorului de date de pe rețelele de socializare, mai ales pe Facebook se publică și imagini/înregistrări video pe diverse evenimente, servicii oferite de Operatorul de date și diverse altele. Operatorul de date poate conecta pagina Facebook la site-uri ale altor rețele de socializare după regulile facebook.com, și astfel sub publicarea pe pagina Facebook trebuie să se înțeleagă și publicarea pe astfel de portaluri sociale conexe.

Dacă nu este o înregistrare a unei mase de oameni a unei manifestații publice (Codul Civil paragraful 2:48), Operatorul de date solicită întotdeauna consimțământul scris al persoanei în cauză înainte de publicarea imaginilor.

Privind modul de prelucrare a datelor informații pe rețeua de socializare poate fi aflat de pe saitul respectiv, deci în cazul rețelei de socializare Facebook informația se poate obține de la adresa www.facebook.com .

Sursa datelor cu caracter personal este persoana în cauză. Modul de procesare a datelor: electronic, manual.

Măsuri tehnice și organizatorice: a se vedea secțiunea separată. Drepturi în speță și jurisprudență: a se vedea secțiunea separată.

Durata gestionării datelor: la solicitarea celui în cauză până la ștergere.

Automatizarea procesului decizional și a profilării: nu se face în cazul prelucrării datelor din partea Operatorului de date..

 Date de vizitare a paginii web

Referiri și linkuri

Pagina web a Operatorului de date poate include linkuri indicând pagini care nu sunt operate de Operatorul de date și sunt destinate doar pentru informarea vizitatorilor. Operatorul de date nu are nicio influență asupra conținutului și a securității site-urilor web gestionate de companiile partenere, deci nu poartă nicio responsabilitate pentru acestea.

Vă rugăm să consultați Regulamentul de protecție a datelor, respectiv declarația de confidențialitate a paginilor pe care le accesați înainte de a vă trimite informațiile în orice formă.

V. Procesatori de date

 • Wanadis Kft.

  1112 Budapest, Budaörsi út 153.
  Pentru trimiterea scrisorilor informative și marketing
   
 • Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.

  1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
  Servicii de găzduire a serverului (serviciu de găzduire (cPanel), serviciu de backup de serviciu, serviciu de găzduire a serverului, serviciu de închiriere de servere) Contact: info@rackforest.hu

VI. Cookie-uri

Denumire Cookie FuncțieDurată
googleanalyticsoptimizare, analiză4 ani
googleadwordsreclame, remarketing2 ani
maileonbuletin informativ, newsletter2 ani
facebookautentificarefără stocare de date
hotjarsoftware de analiză a traficului1 an

 

 

Google Analytics:

Acest site utilizează serviciul de analiză web Google Analytics, a firmei Google Inc. („Google”). Google Analytics plasează așa numitele „cookies” pe computerul dvs. care vor fi stocate și vor fi trimise date despre vizite. Datele provenite de la Cookie-uri sunt întotdeauna stocate de Google pe serverele lor americane. Informațiile personale care sosesc în Google Analytics, de ex. adresa IP, identificatorul de comandă este transmis la Google criptat, deci pentru noi datele vizitatorilor nu pot fi identificate. Puteți dezactiva modulele cookie prin configurarea corectă a software-ului browserului. De asemenea, puteți preveni colectarea și utilizarea datelor de către Google (cookie-uri și adresa IP) descărcând și instalând un plug-in de browser descărcat de la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

În loc de plug-in sau în browserul de pe dispozitive mobile, faceți clic pe acest link pentru a instala un modul pentru dezactivarea de cookie care va bloca colectarea datelor în Google Analytics pe acest sait. Blocarea rămâne în vigoare până când ștergeți cookie-ul asociat acestuia. În cazul în care cookie-ul este șters, este suficient să faceți clic din nou pe link. Pentru condițiile de utilizare și politica de confidențialitate a Google Analytics, consultați următoarele pagini pentru mai multe informații:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

De asemenea utilizăm Google Remarketing, un serviciu de publicitate Google cu care este posibil să afișăm anunțuri direcționate către vizitatorii anteriori ai saitului. Această caracteristică aplică remarketingul între dispozitivele care utilizează Google AdWords și DoubleClick. Dacă  ați fost de acord ca Google să asocieze istoricul de navigare cu contul dvs. Google, atunci Google utilizează informații din contul dvs. Google în combinație cu Google Analytics în vederea personalizării reclamelor care vă vor apare și determinarea datelor grupului țintă de remarketing între dispozitive. Ca utilizator Google, puteți regla propriile setări de reclame în „Contul meu” și puteți dezactiva apariția reclamelor și anunțurilor personalizate. De asemenea, puteți preveni colectarea și utilizarea datelor de către Google descărcând și instalând un plug-in de browser de la următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Analiză, pixeli Facebook

Operatorul de date încorporează un cod JavaScript în saitul său (sau pe o pagină subordonată) care încorporează un mesaj în Facebook atunci când un utilizator vizitează sau efectuează o acțiune utilizând un pixel Facebook (anterior un pixel de urmărire a conversiilor) (sau orice substrat) al saitului. Aceasta servește pe de o parte  înțelegerea rentabilității costurilor publicității, și pe de altă parte ușurează afișarea anunțurilor utilizatorilor care au mai multe șanse de a avea conversii în afara rețelei Facebook. Pixelul Facebook nu colectează, stochează sau transmite informații personale. Despre utilizarea și funcționarea pixelului Facebook găsiți informații suplimentare pe pagina www.facebook.com.

Remarketingul Facebook

Operatorul de date plasează un set de coduri pe pagina (sau orice pagină subordonată) a saitului care are ca scop să facă accesibil anunțurile reclamele Operatorului de date pentru un utilizator care accesează saitul în timp ce utilizează Facebook. Setul de coduri de remarketing Facebook nu colectează, stochează sau transmite informații personale. În privința folosirii și funcționării setului de coduri găsiți informații suplimentare pe pagina www.facebook.com.

Google Adwords remarketing

Operatorul de date plasează un set de coduri pe pagina (sau orice pagină subordonată) a saitului care are ca scop să facă accesibil anunțurile reclamele Operatorului de date pentru un utilizator care accesează saitul în timp ce navighează pe saiturile rețelei Google Display și/sau caută în sistemul Google date referitoare la Operatorul de date sau cu serviciile oferite de acesta. Setul de coduri nu colectează, stochează sau transmite informații personale. În privința folosirii și funcționării setului de coduri găsiți informații suplimentare pe pagina http://support.google/com.

Dat fiind cele de mai sus, Operatorul de date nu utilizează sisteme analitice pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Operatorul de date atrage atenția utilizatorilor că majoritatea browserelor web acceptă în mod automat cookie-urile, însă vizitatorii au opțiunea de a le șterge sau de a le respinge automat.

Deoarece fiecare browser este diferit, utilizatorii își pot personaliza preferințele cookie-urilor utilizând bara de instrumente a browserului individual.

Operatorul de date atrage atenția utilizatorilor asupra faptului că unele funcții ar putea să nu fie disponibile pe sait dacă aceștia preferă să nu accepte cookie-urile.

 

VII. Transferă sau transmite Operatorul de date altora informații privind datele?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează, în principiu de către Operatorul de date sau, dacă sarcina este externalizată, atunci este efectuată/efectuate de prelucrătorii de date specificați în Anexa I a Regulamentului. În acest caz, Operatorul de date transmite informații către prelucrătorii de date, și răspunde de activitățile acestora.

VIII. Care sunt drepturile mele?

Conform Legii informației și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, drepturile persoanelor în cauză sunt următoarele: dreptul de informare, dreptul la corecție, dreptul la ștergere, „dreptul la uitare”, dreptul de a bloca/restrânge datele, dreptul de a protesta, dreptul de a se adresa unei instanțe, dreptul de a face apel la autorități.

Definițiile și limitările detaliate ale fiecărui drept sunt definite în Regulament.

IX. Unde și cum pot obține informații detaliate cu privire la modul de procesare și transmitere a datelor și unde și cum pot să-mi exercit drepturile?

Operatorul de date atrage atenția persoanelor vizate asupra faptului că persoanele vizate sunt informate cu privire la cererea lor și la exercitarea celorlalte drepturi ale acestora, dacă nu sunt excluse prin lege le pot adresa la:

dataprotection@petissimo.hu sau prin trimiterea unei declarații în acest sens la un alt punct de contact a Operatorului de date. Operatorul de date va examina și va răspunde declarației în cel mai scurt timp posibil, dar în termen de 15 zile de la primire și va răspunde, și va lua măsurile care se impun pe baza celor cuprinse în declarație, cele prevăzute în Regulament și lege. Atunci când datele sunt procesate combinat, în comun, atunci persoana în cauză își poate exercita drepturile la oricare Operator de date.

X. Unde mă pot adresa în caz de încălcare a dreptului la autodeterminare?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-m Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

În caz de încălcare a drepturilor minorilor, conținut de ură, abuziv, excludere, rectificare, drepturile unei persoane decedate, lezarea reputației:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Adresa poștală: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

 

În caz de lezare a drepturilor, persoana în cauză se poate adresa instanței. În astfel de cazuri instanța procedează cu prioritate. Operatorul de date este obligat să demonstreze că procesarea datelor se face conform prevederilor legale.

XI. Cum asigură Operatorul de date securitatea datelor mele?

Operatorul de date se îngrijește de securitatea datelor. Pentru a face acest lucru, ia măsurile tehnice și organizatorice care se impun și stabilește regulile procedurale care sunt necesare pentru aplicarea legilor și normelor în vigoare pentru asigurarea protecției datelor și a confidențialității,

Operatorul de date protejează datele prin măsuri adecvate împotriva accesului neautorizat, a modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, precum și indisponibilității din cauza distrugerii sau deteriorării accidentale, precum și din cauza imposibilității de acces din cauza schimbării tehnicii utilizate.

În ceea ce privește asigurarea regulilor de securitate a datelor, Operatorul de date asigură politica de confidențialitate și prin regulamente interne, dispoziții, coduri procedurale și de confidențialitate care prin conținut și formă diferă de conținutul prezentei informări și de la Regulamentul de protecție și securitate a datelor.

La definirea și aplicarea măsurilor de securitate a datelor, Operatorul de date ia în considerare stadiul actual al tehnicii și din mai multe soluții posibile de procesare a datelor selectează pe cea care asigură un nivel mai ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acestea ar implica dificultăți disproporționate.

În contextul sarcinilor sale de securitate IT, Operatorul de date se îngrijește în special de:

 • Măsuri de protecție împotriva accesului neautorizat, inclusiv protejarea software-ului și a hardware-ului, precum și protecția fizică (protecția accesului, protecția rețelei);
 • În privința măsurilor de asigurare a recuperării fișierelor de date, inclusiv backupuri regulate și păstrarea separată și în siguranță a copiilor (oglindire, back-up);
 • Protejarea fișierelor împotriva virușilor (protecție antivirus);
 • Protecția fizică a fișierelor de date și a dispozitivelor acestora, inclusiv protecția împotriva incendiilor, daunele provocate de inundații, trăsnete, alte protecții contra evenimentelor de vis maior  și refacerea pagubelor cauzate de astfel de evenimente (arhivare, protecție împotriva incendiilor).

XII. Alte informații

Operatorul de date declară că:

 • activitățile de procesare a datelor au fost înregistrate la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertate a Informației, iar deciziile relevante ale autorităților sunt accesibile pe pagina https://www.petissimo.ro .
 • își rezervă dreptul de a modifica Buletinul Informativ în vederea armonizării cu cadrul juridic, deoarece acesta trebuie modificat din cauza schimbării Regulamentului și a regulilor interne.