Termeni și condiții

Ultima modificare: 2020 10. 12

I. Dispoziții introductive

Dacă doriți să fiți un utilizator activ al site-ului Petissimo.ro/blog (în continuare, site-ul web), vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile generale și să utilizați serviciile noastre numai dacă sunteți de acord cu toate punctele sale.

1.1 Scopul acestor Termeni și condiții generale este de a reglementa în detaliu condițiile de utilizare a serviciului furnizat de Petissimo Kft.(Sediul: 7100 Szekszárd, str. Rákóczi nr. 142-146, Ungaria,  Înregistrată la instanța: Curtea de Arbitraj Szekszárd (Szekszárdi Törvényszék Cégbíróság) - Număr de înmatriculare Reg. Com.: 17-09-011567, Cod unic de identificare (CUI): RO34914428, în continuare Petissimo), condițiile relației juridice dintre Furnizorul de servicii și utilizatorii care utilizează serviciul (în continuare: „Utilizator”), inclusiv drepturile și obligațiile părților.

1.2 Prin utilizarea Serviciului, Utilizatorii acceptă prevederile acestor condiții generale.

1.3 Utilizatorul folosește și folosește Serviciul pe propria răspundere. Utilizatorul este singurul responsabil pentru operațiunile efectuate cu numele său de utilizator și pentru păstrarea în siguranță a parolei.

1.4 Furnizorul de servicii nu va fi răspunzător pentru niciun fel de daune rezultate din funcționarea anormală, schimbarea sau închiderea Serviciului.

1.5 În afară de interfețele legate de blog, utilizatorul nu poate modifica aspectul și funcționarea sistemului Petissimo.ro/blog. Încercările de a face acest lucru pot duce, de asemenea, la excludere și alte consecințe juridice.

1.6 Conținutul care încalcă drepturile de autor poate fi raportat prin adresa de e-mail info@petissimo.ro.

II. Datele operatorului

Numele Firmei: Petissimo Kft. (Petissimo în continuare)

Sediul: 7100 Szekszárd, str Rákóczi nr. 142-146.

Depozit: 1097 Budapesta, str Táblás 36.

Punct de lucru: 1142 Budapesta, str Komáromi 35-37

CUI: RO34914428

Număr de înmatriculare Reg. Com.: 17-09-011567

Instanța emitentă: Oficiul Registrului Comerțului

Limba contractului: engleză/maghiară/română

Contact electronic: info@petissimo.ro

Număr de telefon: +40-31-229-4630

III. Înregistrare

O parte semnificativă a conținutului site-ului este disponibil pentru oricine fără înregistrare, iar înregistrarea valabilă nu este o condiție pentru navigarea pe site. Cu toate acestea, dacă doriți să vă înregistrați pe site, trebuie să furnizați Petissimo următoarele informații:

Numele de familie,

Nume,

Adresa de email,

Parola.

După înregistrare, sistemul nostru vă va trimite un e-mail automat în care vă puteți confirma înregistrarea făcând clic pe un link / buton de activare. Petissimo vă va informa prin e-mail despre succesul înregistrării. Aveți dreptul să vă anulați înregistrarea în orice moment, trimițând un mesaj la adresa de e-mail info@petissimo.rou sau să îl dezactivați pe pagina dvs. de profil. La primirea mesajului, Petissimo este obligat să anuleze / dezactiveze imediat înregistrarea. Datele dvs. de utilizator vor fi eliminate din sistem imediat după ștergere; cu toate acestea, acest lucru nu afectează intrările dvs. înregistrate anterior, nu va duce la ștergerea acestor date. După eliminare, nu există nicio modalitate de a restabili datele.

Sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de acces ale utilizatorului (în special parola). Dacă sunteți conștient de faptul că parola pe care ați furnizat-o în timpul înregistrării este posibil să fi fost accesată de o terță parte neautorizată, trebuie să vă schimbați parola imediat și, dacă credeți că o terță parte utilizează în vreun fel parola în vreun fel, trebuie să anunțați Petissim în același timp. Sunteți de acord să actualizați informațiile personale pe care le furnizați în timpul înregistrării, după cum este necesar, pentru a vă asigura că sunt la actualizate, complete și exacte.

 

IV. Înregistrare animalului de companie

O mare parte din conținutul site-ului este disponibil pentru oricine al cărui animal de cmpanie nu este înregistrat și nu este o condiție pentru navigarea pe site. Cu toate acestea, dacă doriți să vă înregistrați favoritul pe site, trebuie să furnizați Petissimo următoarele informații:

Fotografie

Nume

Specia

Data de nastere

Origine

Gen

Pe lângă câmpurile obligatorii, puteți înregistra date suplimentare pentru Favorite în diferite categorii:

Aspect:

Specie

Culoare

Mărimea

Tip de păr

Model de blană

Caracteristici

Oferim posibilitatea de a scrie un text introductiv despre animalul de companie.

Aveți dreptul să anulați înregistrarea animalului de companie în orice moment pe pagina „profil” creată în acest scop. După eliminare, nu există nicio modalitate de a restabili datele.

Dacă doriți să înregistrați mai multe animale de companie pe site-ul Petissimo.ro/blog, puteți face acest lucru pe aceeași pagină „profil”.

V. Prețul de achiziție al produselor

Prețurile de achiziție ale produselor afișate pe site-ul web au doar scop informativ și include taxa pe valoarea adăugată și alte taxe publice. Prețul de achiziție al produselor nu include livrarea sau alte costuri suportate. Puteți afla despre costurile de livrare pe site-ul web al magazinului web www.petissimo.ro. Prețul produselor este indicat în lei (RON).

VI. Administarea reclamațiilor:

Utilizatorul poate comenta verbal sau în scris cu privire la orice comentarii sau omisiuni cu privire la informațiile conținute pe site. Adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail care pot fi utilizate pentru raportarea și contactarea reclamațiilor sunt aceleași cu adresa serviciului pentru clienți de pe site-ul web:

E-mail: info@petissimo.ro

Telefon:  40-31-229-4630

L.-V. : între 9:30-18

Corespondență: 1097 Budapesta, Táblás utca 36.

În conformitate cu legislația în vigoare, reclamațiile orale sunt investigate și remediate de către Petissimo, dacă este cazul și dacă natura reclamației permite acest lucru. În cazul în care nu sunteți de acord cu manipularea reclamației sau investigația imediată nu este posibilă, atunci Petissimo vă va trimite în scris poziția aferentă și modul de rezolvarea problemei.

Reclamațiile comunicate verbal la telefon o să aibă un număr de identificare unică, care ajută la urmărirea reclamației. Petissimo este obligat să comunice acest număr cumpărătorului.

După primirea reclamației scrise, Petissimo are obligația ca în 30 de zile de a examina și răspunde, de asemenea de a se asigura că răspunsul ajunge la cumpărător. În cazul în care plângerea este respinsă, Petissimo este obligat să-și motiveze răspunsul.

6.1 Alte opțiuni de aplicare a legii

În cazul în care disputa dintre cumpărător și Petissimo nu este stabilit în timpul negocierilor, o procedură judiciară poate fi inițializată, aveți următoarele opțiuni:

– plângere la autoritatea pentru protecția consumatorilor

– Inițierea procedurilor de conciliere

Consiliul de conciliere al județului Tolna/Ungaria

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25., Ungaria

Program de recepție: de marți până joi: 9:00 - 14:00

Program de lucru: luni-vineri 9:00-11:00 (oră locală)

Telefon: ( 36-74) 411-661

Fax: ( 36-74) 411-456  

E-mail: kamara@tmkik.hu

Regulile organismelor de arbitraj în sensul legislației privind protecția consumatorilor, consideră consumatori destinatarul ofertei în comunicările comerciale referitoare la mărfuri: ONG-urile, biserică, condominiu, apartament de cooperare, microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, care achiziționează produse, comandă, primește, utilizează.

6.2 Platforma online de soluționare a litigiilor

„În temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor pentru consumatori și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Directiva privind soluționarea litigiilor online a consumatorilor), Comisia Europeană a creat o platformă online de soluționare a litigiilor.

De asemenea, puteți iniția o reclamație cu privire la achiziția dvs. online prin intermediul platformei de soluționare a litigiilor online. Platforma de soluționare a litigiilor online (ODR) este disponibilă >> AICI

Scopul platformei de soluționare a litigiilor online este de a asista consumatorii rezidenți în Uniunea Europeană și într-un alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (Norvegia, Islanda, Lichtenstein) și consumatorii din Uniunea Europeană și într-un alt stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (Norvegia , Islanda, Lichtenstein) pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din obligațiile care decurg din contractele de vânzare online sau de servicii între comercianții stabiliți. 

VII. Responsabilități

Informațiile de pe site-ul web au fost postate cu bună-credință, cu toate acestea, au doar scop informativ, iar Operatorul nu este responsabil pentru acuratețea sau exhaustivitatea informațiilor.

Utilizați webshopul pe propria raspundere si acceptati ca Petissimo nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube materiale sau nemateriale care ar putea sa apara pe parcursul utilizarii, cauzate itentiate, respectiv dincolo de responsabilitatea privind incalcarea contractului care ar duce la daune referitoare la viata umana, integritatea corporala sau sanatatea

Petissimo își declină orice responsabilitate pentru comportamentul utilizatorilor site-ului web. Trebuie să vă asigurați că utilizarea Magazinului web nu încalcă drepturile sau legile unor terți, direct sau indirect. Sunteți singurul responsabil pentru propria dvs. conduită, caz în care Petissimo va coopera pe deplin cu autoritățile de urmărire penală pentru a detecta încălcările.

Paginile serviciului pot conține puncte de conectare (link-uri) care duc la paginile altor furnizori de servicii. Petissimo nu este responsabil pentru practicile de confidențialitate și alte activități ai acestor furnizori de servicii.

Petissimo nu este responsabil pentru orice modificare a informațiilor despre produs fără o notificare prealabilă de către furnizor sau din motive care nu depind de controlul său. Dacă observați conținut inacceptabil în Magazinul web, trebuie să anunțați imediat Petissimo. Dacă Petissimo consideră că indicația este justificată cu bună-credință, are dreptul să șteargă sau să modifice informațiile imediat.

Site-ul Web în ansamblu, elementele sale grafice, textul și soluțiile tehnice și elementele Serviciului sunt protejate de drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală (inclusiv, în special, protecția mărcii comerciale). Petissimo este proprietarul drepturilor de autor sau utilizator autorizat al întregului conținut afișat pe site-ul web și în furnizarea de servicii disponibile prin intermediul site-ului web: orice lucrare protejată prin drepturi de autor sau altă proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, toate elementele grafice și alte materiale, aspectul, editarea interfeței site-ului web, software-ul și alte soluții, idee, implementare utilizate).

Conținutul și porțiunile site-ului web pot fi salvate sau tipărite pe suporturi fizice sau de altă natură pentru uz privat sau cu acordul prealabil scris al Petissimo. Utilizarea non-privată, cum ar fi stocarea într-o bază de date, transmiterea, publicarea sau descărcarea, introducerea pe piață, este posibilă numai cu acordul prealabil scris al Petissimo.

În plus față de clauzele prevăzute în mod expres în aceste clauze contractuale generale, înregistrarea, utilizarea site-ului web sau orice  nu vă acordă dreptul de a utiliza sau utiliza oricare dintre denumirile comerciale sau mărcile comerciale care apar pe interfața site-ului web. Nicio parte a acestei proprietăți intelectuale nu poate fi reprodusă, stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă, sub orice formă sau prin orice mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a Petissimo.

Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord ca Petissimo să poată utiliza datele pe care le-ați încărcat în timpul utilizării Serviciului în orice moment și oriunde în cadrul notificării de confidențialitate relevante, fără restricții sau plata unei taxe separate.

8.1. Proprietatea informațiilor

Declarăm că Petissimo.ro/blog - și partenerii lor - dețin informațiile despre paginile afișate. Conținutul și design-ul paginii Petissimo.ro/blog sunt protejate de legi internaționale și ale Ungariei. Cititorii noștri pot citi liber orice informații afișate pe site, și pentru o vizulizare și interpretare mai târzie pot descărca și salva aceste informații pe calculatoarele lor, sunt liberi să trasmită aceste infomații pritenilor, rudelor și cunoscuților.

8.2. Mărci comerciale, nume protejate

Cititorii noștri pot întâlni multe nume de proprietate și mărci comerciale. Aceste nume sunt văzute ca fiind proprietatea firmelor care le-au înregistrat. Pentru utilizarea în orice formă a mărcilor noastre comerciale trebuie să cereți acordul nostru în scris. Numele și domeniile noastre  nu pot fi folosite în scop de afacere, pentru înșelăciuni sau pentru discreditarea firmei Petissimo.ro.

8.3 Referire la Petissimo.ro

De obicei ne bucurăm dacă cineva face referire la Petissimo.ro/blog pe o pagină web, dar în cazul în care se dorește folosirea paginii noastre ca și componentă a paginii inițiale, atunci trebuie să se ceară acordul în scris. Noi ne delimităm de la cazurile în care referirea la pagina noastră se face în mod ilegal, pe pagini cu conțiunut obscen sau jignitor. Se iau măsuri împotriva utilizării de orice referire care aduce atingere reputației și intereselor Petissimo.ro/blog.

8.4 Programe și aplicații de calculator

În unele cazuri pe pagina web sunt oferite diferite programe pentru descărcare. Acestea în toate cazurile sunt produsele intelectuale ale Petissimo.ro/blog sau a companiilor care dețin dreptul de licență al produsului respectiv. Asigurarea posibilității de descărcare nu reprezintă în nici un caz transferul drepturilor de autor. Aplicațiile descărcate pot fi folosite doar în cadrul drepturilor de licență. Rugăm cititorii să rețină că la anumite produse sunt atașate condițiile legale și considerăm inacceptabil argumentul că cineva nu este conștient de acestea, doar pentru că nu le-a citit. Indiferent de condițiile de licență în toate cazurile este interzis decriptarea documentelor și aplicarea oricărei modificări sau folosirea pentru alte scopuri decât cele legale.

IX. Modificarea unilaterală a Termenilor și Condițiilor

9.1. Petissimo își rezervă dreptul de a modifica prețul produselor și Termenii și Condițile de cumpărare. Toate modificările intră în vigoare de la momentul apariției pe site și la fiecare comandă se acceptă condițiile în vigoare.

9.2. Petissimo are dreptul de a modifica în mod unilateral Termenii și condițiile prezente, cu informarea clienților. Dispoziția modificată devine valabilă pentru Dvs la prima utilizare a magazinului de la modificări și rămân în vigoare pentru comenzile ulterioare.

X. Alte prevederi

Petissimo își rezervă dreptul de a face orice modificare sau corectare a site-ului în orice moment, fără notificare prealabilă, și de a muta site-ul web pe un alt nume de domeniu.